Netnordic kjøper IPCO Professional Services og Digital Services

Netnordic Group AS kjøper IPCOs konsulentvirksomhet med virkning fra 1.7.2019. Fra denne dagen blir IPCO konsulent og digitale tjenester innlemmet i Netnordic sin nordiske system integrator. Fra 1.7 2019 finnes Profession Services og Digital services på www.morecom.no

IPCO Cloudfone fortsetter som egen enhet og vil fortsette å levere våre fremtidsrettede løsninger for samordnet kommunikasjon under samme logo og brand som tidligere.

Se pressemeldingen om oppkjøpet.