Fremtiden er ikke som den en gang var. Vi trenger derfor nye endringsagenter.

Enhver virksomhet som startet før Internett står ovenfor den samme utfordringen: Hvordan endre seg for å konkurrere i den digitale økonomien?

Roboter, kunstig intelligens og førerløse biler er ikke lenger temaer for en framtidsvisjon. Dette eksisterer rundt oss i dag og vil fortsette å bli mer vanlig i årene som kommer, sammen med virtuell virkelighet og digitale assistenter. Etter hvert som disse verktøyene griper dypere inn i vår hverdag, så bringer de fram et grunnleggende spørsmål: hvordan vil dette endre samfunnet, livene våre, jobbene våre, økonomien og det politiske bildet? Ingen kan si noe om dette med sikkerhet, men det hjelper i stor grad å forstå de store globale endringene som påvirker oss og hva dette kan bety for utviklingen videre.

DigitalExp.jpg

Endring er nødvendig
En digital transformasjon utnytter mulighetene som bruken av teknologi kan gi, fra IT til avansert analyse, sensorer, robotics, maskinlæring og kunstig intelligens, for å drive bedriften framover. Hele økosystemet i selskapet påvirkes, inkludert ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Selskaper som ønsker å digitalisere på en vellykket måte kan enten forbedre eksisterende forretningsmodell og prosesser, legge til nye inntektskilder til forretningsmodellen, eller erstatte den gamle modellen med en ny og overlegen forretningsmodell. Ved å gjøre det siste vil bedrifter skape nye kundeopplevelser, nye verdiforslag og oppnå høyere nivå av effektivisering og lønnsomhet. Digitalisering endrer derfor strukturer, prosesser og IT, i tillegg til å påvirke oss mennesker som lever og jobber i den nye virkeligheten.

Hva ønsker vi å gjøre med det?
Vi i IPCO har lyst til å utgjøre en forskjell ved å utnytte tilgjengelig teknologi, nye digitale ferdigheter og forretningsmodeller. Vi har opprettet en egen strategisk forretningsenhet vi har kalt for Digital Services. Her ønsker vi å bistå kunder og utvikle et tjenestetilbud som fokuserer på bruk av disruptive teknologier (inkludert sosiale medier, mobil, analytics, cloud, intelligent automatisering, robotics og IoT). Dette, sammen med ledende praksis i innovasjon, skal vi hjelper kundene til å utvikle og eksekvere på sine digitale strategier som kan gi konkurransefortrinn.

Vi tenker å utvikle digitale tjenester og bistå selskaper med å:

  • Maksimere potensialet av dagens disruptive teknologier for å forbedre deres digitale virksomhet

  • Hjelpe virksomhetene med å revurdere og gjenskape sine forretningsmodeller, prosesser og strategier

  • Organisere og ta i bruk innovasjonsprosesser for digitalisering og transformasjon

  • Transformere den digitale kundeopplevelsen og digitale arbeidsplassen

  • Bruke analytics til å skaffe innsikt som gir konkurransefortrinn

  • Sikre informasjonsverdier og opprettholde digital tillit

Morgendagens utfordringer krever morgendagens hoder, og for å ligge i forkant av utviklingen trenger vi de beste og mest motiverte medarbeiderne. Er du en av dem som kan tenke deg å jobbe med de samme områdene som oss?

Vi søker både nyutdannede og erfarne mennesker. Du har ambisjoner for fremtiden og ønsker å være med å påvirke og skape verdi for våre kunder og selskapet. Engasjement og ønske om læring og kunnskapsdeling veier tungt hos oss.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingene, kan du ta en titt på stillingsannonsen her.